February 2006

Una literatura teatral per a joves

Por crcls - February 26th, 2006, 14:18, Categoría: teatre per a joves

El teatre sempre s'ha qüestionat, de manera més candent que no pas qualsevol altre gènere literari, una sèrie de preguntes referides als seus receptors. Per exemple, tothom que ha planificat fer el muntatge d'una obra de teatre el primer que ha pensat és a quin tipus de públic dirigir-se i quin era el missatge que els volia fer arribar. A diferència d'altres gèneres en els que la investigació personal o col·lectiva són els eixos estructuradors de la recerca, en el teatre sovint és la incessant curiositat i demanda de noves sensacions per part del públic -habitant del seu temps- el que ha esperonat els creadors a buscar noves formes expressives per parlar del de sempre: l'amor, el poder, la mentida, la passió, la soletat, etc. Els escriptors de teatre per tant han d'estar molt oberts a la seua societat i a la seua època per saber prendre-li el pols i poder així convertir els neguits i somnis dels seus contemporanis en matèria artística.

La cosa es complica una miqueta més quan, ja d'entrada, ens plantegem que el públic a qui haurien d'anar dirigides les obres de teatre són els  joves en edat escolar. Les nostres expectatives seran més difícils de assolir si a més pretenem que l'experiència teatral siga tant captivadora que els faça perseverar en la lectura d'aquest gènere en una llengua d'una cultura minoritzada. O dit d"una altra manera és molt difícil utilitzar el gènere teatral com a animació a la lectura sense tenir molt en compte els temes i interessos dels destinataris.

Però vejam, què és el que demanaríem a un text teatral dirigit a aquest públic tant específic del que parlem? La resposta està clara i és més fàcil de contestar que de trobar les obres que responguen a aquestes característiques. Volem unes obres que amb un llenguatge correcte i a poder ser trencador tracten temes de candent actualitat entre els joves, que s'hi puguen  reconéixer com a espectadors en unes obres que si bé no és necessari que parlen d'ells, sí que han d'estar pensades per a ells. Unes obres dinàmiques, divertides, amb un transfons cultural no excessivament intel·lectualitzat que porte a la pèrdua d'interés dels joves ni tant superficial que no arribe a acomplir un dels objectius de tota creació com és el del qüestionament personal o col·lectiu.

Aquestes serien les exigències que ens imposaríem pensant en uns receptors joves, però si a més aquests joves han de ser els lectors d'una literatura teatral en català la cosa es complica una miqueta més. Està clar que en el camí de normalització d'una literatura s'ha d'arribar a la publicació d'obres en tots i cadascun dels gèneres. Els processos de recuperació cultural (vg. per exemple la Renaixença o la literatura de postguerra) s'han iniciat sempre amb la poesia que des del jo apel·la als sentiments col·lectius. Després segueix la novel.la que seria com la plasmació dels ideals d'una col·lectivitat. Per últim arriba el teatre que com un espill ha d'anar reflectint els esforços i els guanys d'aquesta col·lectivitat en el seu camí vers la normalització.

Si no ens agrada la nostra història, reinventem-la.

Però, ¿què passa quan es tracta d'una cultura minoritzada, esmicolada i sense senyes d'identitat comunes (o millor dit amb les senyes d'identitat comunes amagades o negades)? Reinventar, continuar lluitant i no plànyer-se tant, que no som l'única ni la darrera cultura en aquesta situació.

És evident que cap literatura no pot produir continuament obres mestres i a més en un gènere tant difícil com el teatre. És per això que en el camí de la normalització s'ha de comptar amb els esforços d'editors, investigadors del llenguatge, comunicadors, traductors, agents socials, ensenyants, actors, directors, i és clar, lectors. Pel que venim observant aquesta ha estat l'aposta per la que s'ha arriscat l'editorial Bromera, implicar i alenar totes aquestes persones il·lusionades en un model de societat i de cultura del respecte que permetrà el desenvolupament de la nostra literatura. Cap esforç no serà debades.

Centrem-nos, però, en el teatre. Aquest gènere eternament en crisi i eternament rejovenit continua sent la clau que obri tots els panys, o com a mínim la que ens assenyala les veritats latents, la que posa el dit en la ferida i com no la que ens ajuda a començar la recerca. Perquè, quins són els problemes que encara estan sense solucionar en la nostra cultura? La manca d'una llengua estàndard o de tres estàndards per al nostre àmbit lingüístic, la manca de diferents argots en català i no en altres llengües amb els que es puguen caracteritzar les diferents capes socials, i per últim la manca d'estudis sociolingüístics que tinguen una repercussió directa sobre els mitjans de comunicació.

La primera qüestió sense solucionar és el problema dels models de llengua estàndard. Mentre que es continue oblidant aquesta problemàtica continuarem tenint el cas de les traduccions d'obres de teatre quasi sempre sota el pes de dialectes urbans de les grans capitals, que fan difícil qualsevol intent de muntatge en una altra àrea del domini lingüístic.

La segona qüestió és la dels argots amb els que entre altres signes es puguen identificar els nostres joves. Hi estem d'acord en que els mots i per tant la llengua és  com un ésser viu que naix, evoluciona i mor en boca dels pobles que la parlen. Però inventar una literatura, inventar uns personatges, o inventar en definitiva models de llengua nous i diferents és un dels altres privilegis del teatre que no podem deixar escapar. Aquests models es poden crear per exemple adaptant personatges o traduint obres teatrals contemporànies i investigant formes d'expressió en la nostra cultura que responguen a aquest repte de modernitat.

I per últim, la tercera qüestió consistiria en la vertebració del món acadèmic amb les institucions socials i amb les necessitats pròpies de la nostra cultura. Tenim investigadors competents, tenim els mitjans de comunicació i les autoritats triades expressament per a acomplir aquestes tasques. Tindrà que ser una vegada més el teatre l'element que permeta aquesta interacció social. Perquè imagineu-vos fins on podríem arribar amb programes televisius com "Els pobles catalans parlen els uns dels altres" (inspirat en l"obra antropològica de Manuel Sanchis Guarner), o amb un altre que es digués "Cavallers, dracs i dimonis als Països Catalans" (inspirat en el llibre homònim sobre l"origen i pervivència de les festes populars de Xavier Fàbregas), o "De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, formes de dir", i no vull ni imaginar on arribaríem amb una Lliga Nacional d'Improvisació Teatral dels Països Catalans com una forma de treballar la llengua i la imaginació creativa amb totes les possibilitats de jocs d"equívocs que això pot generar.

Però deixarem de somniar, xafarem terra  i quan els amics ens demanen:

- Vosaltres que sou de teatre, per què no ens recomaneu una obreta de teatre que estiga bé en català?

- Com la voleu exactament?

- Doncs, que siga enrotllada, que ixquen molts personatges, que siga divertida, que no dure molt, que utilitze un llenguatge comprensible, que passe alguna cosa, que tinga marxa, que siga actual, que tracte els temes transversals, que...

- ... I què més? Només voleu això?

- Home, què no sou de teatre?

Sí, sí que ho som i ens posarem a la faena, i els proporcionarem de tot, els passarem una traducció d'obres de teatre quebequeses (capdavanters en literatura teatral per a joves), una adaptació-resum d'una de Dario Fo, un guió de treball per fer creacions col·lectives, tècniques d'improvisació servint-nos del vídeo, una adaptació valenciana de clàssics teatrals universals, un guió teatral d'una bona novel·la, el vídeo d'un muntatge musical, una versió plurilingüe a partir de les adaptacions-resums fetes pels anglesos sobre Shakespeare, un recull de poemes dramatitzables, músiques ètniques a partir de les quals improvisar accions, mil recursos com les la construcció de titelles-macro o micro, les ombres corporals, o de creació amb objectes,  uns tallers per organitzar esdeveniments culturals al centre... I no pararem fins trobar l'oferta que s'adapte a les exigències dels nostres demandants.

És un crim desaprofitar els esforços d'una gent que té tant clar que és el que vol per als seus alumnes, per al seu públic i per a la nostra cultura. La força del verí del teatre no coneix entrebancs. ¿Vosaltres què en penseu?

Antoni Navarro i Amorós

Master en Art Dramàtic per l'UQAM (Universitat del Quèbec a Montreal).

NOTA: Article publicat a la Revista Illa de l"Editorial Bromera

Permalink ~ Comentarios (24) ~ Comentar | Referencias (0)
Tags:

El teatre un descobriment

Por crcls - February 23rd, 2006, 13:55, Categoría: crítica

L'últim espectacle que m'ha fet somiar o redescubrir el teatre com vida ha estat Historias Naturales del grup galleg Matarile. Perquè, a què anem al teatre realment? Existeix la teoria de què com en l'amor sempre tornem a intentar "redescobrir" allò que alguna vegada sentírem i que ens va fer comparar-nos als déus.

El moment àlgid de l'espectacle va ser quan cada actor va dedicar un "solo" per a alguns dels espectadors afortunats. Aquest regal al públic va crear un ambient o "un  puntazo de comunicación", com va comentar un personatge,  entre espectadors i actors irrepetible. En l'obra es tractaren tots els temes: l'amor, la mort (el públic té les mateixes possibilitats de morir còmodament a les butaques que un personatge hipocondríac), el sexe, l'apariència, i altres misèries humanes.

Permalink ~ Comentarios (12) ~ Comentar | Referencias (0)

Retòrica & poètica

Por crcls - February 23rd, 2006, 1:12, Categoría: motivació

¡Tothom al segle XXI tindrà un PC, un mòbil i una WEBLOG!...

Però cladrà aprendre a escriure i a comunicar, i sobretot a persuadir. Vejam que en diuen els clàssics al respecte. Aristòtil està considerat com el gran teoritzador de la retòrica, i a Ciceró, se li atribueixen en canvi dots de gran orador; els seus escrits es dirigeixen, evidentment, cap a la praxi. Quintilià, per la seua banda, és el gran pedagog, el seu llibre es va convertir en el text per excel·lència de la retòrica. Per a Aristòtil la retòrica és "l'art d'extraure de tot tema el grau de persuasió que aquest conté" o "la facultat de descobrir especulativament el que en cada cas pot ser l"estratègia essencial per a persuadir". Per a Ciceró "el discurs té com a fi el convenciment i la persuasió de l"oient" i "el bon orador és el que té l'habilitat de moure els afectes de qui l'escolta". Un bon discurs, segons Ciceró, ha de ser agradable, instructiu i ha de moure (commoure) l'oient: Delectare, docere, et mouré. Per a Quintilià, la retòrica és "l'art del bon dir", tot considerant que no hi ha bon dir sense bon pensar, ni bon pensar sense rectitud.

La utilització de procediments retòrics no només és exclusiva dels camps de la literatura, de la poesia o del teatre, sinó que també la música, les arts plàstiques, el cinema i per suposat la publicitat en fan ús d'aquests recursos de la persuasió. Al llarg de diferents èpoques històriques, la retòrica com a principi constructor del discurs oral ha recuperat protagonisme. Actualment, i donada la importància de les autopistes de la comunicació, aquests recursos adquireixen una renovada importància i es presenten sota noves manifestacions integradores.

Posem per cas l'exemple de l'elaboració d'un PowerPoint i penseu en la seu execució davant d'un auditori tot seguint pas per pas les etapes de la retòrica clàssica i les seues cinc parts o fases preparatòries del discurs:

Inventio: Descobriment o invenció de les idees i arguments que sustentaran al discurs i les seues tesis. Per a això, es va desenvolupar una complexa xarxa d"arreplegament d"informació coneguda com a tòpics. Aquesta xarxa es va edificar a partir d"una imatge espacial: cada idea ocupa un lloc determinat en la ment de l'orador, cada idea ocupa un locus o lloc. Documentació i recerca en internet de les més variades fonts: definicions a les enciclopèdies, reflexions dels especialistes, etc.

- Pluja d'idees.

Retòrica visual.

- Filosofia per a xiquets.

Dispositio: Distribució de les idees i arguments trobats a la Inventio, en aquelles parts del discurs on resulten més pròpies i eficaces. Per la funció que en aquest tenen, es reconeixen sis moments distints en el desenvolupament d'un discurs: Exordio, narratio, propositio, confutatio, confirmatio i peroratio. Selecció i preparació de les diapositives en funció de l'impacte que desigem causar en l'auditori. 

Elocutio: Una vegada determinades i distribuïdes les idees, aquestes són, finalment, verbalitzades. S"han de trobar les paraules apropiades a la matèria i situació del discurs; observar la gramàtica i un bon ús del llenguatge, i, sobretot, s"ha de mantenir  la vitalitat del discurs, fer-ho bell, elegant i capaç de moure els afectes dels oients. Aquestes tres últimes habilitats descansen, paradoxalment, en la violació o desviació de l"ús correcte o habitual de l'expressió lingüística. A les operacions que produeixen expressions inusuals, sorprenents i inusitades se'ls coneix com a figures retòriques. D'aquestes depenen, en gran manera, l"efectivitat del discurs i el poder de l'orador. Recerca de tota mena de recursos que poden ornamentar el nostre discurs: imatges, músiques, tipologia de lletres, ritme de transició d"unes diapositives a altres, inclusió de cites orals en mp3, etc.

-  Jocs de llengua i discurs oral.

Comunicació i tecnologies .

- Utilització de fotoblogs o imatges online.

Memoria: Es refereix a la memorització del discurs i, per extensió, al conjunt de recursos mnemotècnics dels quals es val l'orador per al maneig del sistema i els subsistemes retòrics.

Notes paral·leles que ens permetran redactar el discurs en paral·lel amb el text de la diapositiva i no limitar-nos a llegir o subratllar el que ja està escrit a al imatge de la diapositiva. 

- Mnemotècnia.

Pronuntiatio (o actio): Escenificació del discurs. Es revisen els principis fonètics i gestuals que s'han d'observar durant l'execució del discurs davant d'un auditori. Així mateix, els sistematizadors de la retòrica li donen molta importància a l'anàlisi de l'origen i funcionament dels afectes. Despertar, moure i controlar les passions en els oients és una tasca fonamental en la labor persuasiva de l'orador. 

Desenvolupament de tècniques teatrals de contacte ocular, expressions facials i gestualitat corporal que faran més seductor aquest discurs.

- Comunicadors televisius i estratègies d'anàlisi de la realitat sota el prisma de l'humor: Andreu Buenafuente; Eva Hache; El Terrat; etc.

Permalink ~ Comentarios (25) ~ Comentar | Referencias (0)

Docere et delectare

Por crcls - February 23rd, 2006, 0:16, Categoría: motivació

Dues de les claus de l'ensenyament innovador i de totes les formes creatives d'expressió i comunicació humana són la motivació i la persuasió. Tots coneguem persones que ens estimulen intel·lectualment i, a més són de bon escoltar. El domini del ben parlar, és a dir de la retòrica, ha estat molt valorat al llarg de totes les èpoques. Ara bé, la pregunta és la de sempre aquestes destreses són innates o es poden aprendre? Ensenyar consisteix a aleccionar o a estimular? Tenen l'obligació els professors de persuadir el seu alumnat o exigir-los l'esforç com a vigilants de la preparació dels futurs ciutadans? Com diem el debat no és nou i es plasma en dues posicions front a la vida i l'ensenyament: per una banda aquelles persones que defensem el canvi i la innovació constant i per l'altra els defensors de l'estatisme i de la conservació de l'estatus quo.

No s'ha de ser massa despert per concloure quel els primers defensem un ensenyament basat en el plaer (inspirat per la idea horaciana del "docere, delectare et movere") i els altres en la sempiterna idea de l'esforç ("la lletra amb sang entra"). I també que la millor manera d'estimular i motivar l'alumnat es basa en les tècniques dramàtiques que porten l'alumnat al MOVERE conclusió i fi últim del docere et delectare: estimular l'alumnat per al canvi. Veiem a continuació en quina mesura les tècniques dramàtiques ens ajuden en aquest sentit, ja que suposen:

  •  Implicació personal on expressar la seua pròpia personalitat i formes de comprensió del món.    
  • Col·laboració amb els companys amb el consegüent plaer de la interacció.      
  • Integració de llenguatges expressius.

L'home és plenament home únicament quan jugaSchiller

Permalink ~ Comentarios (12) ~ Comentar | Referencias (0)

"La gloria del chamariz"

Por crcls - February 12th, 2006, 14:45, Categoría: crítica

Els actors, els bufons o els comendiants són com l'antidot que la societat ha inventat contra l'aborriment, l'estupidesa i la intransigència. Cada vegada és més acceptada per tothom la idea que una societat no pot viure sense els seus còmics. Però, per què se'ls margina d'aquesta manera? Per què no es forma adequadament la professió de bufó? O el que és pitjor per què no es forma al conjunt de la societat a respectar la tasca d'aquest metges de la salut mental d'un poble? Se m'acudeixen algunes possibilitats de debats sobre l'essència de l'art d'interpretar que podríem portar al fórum de l'aula. La primera consistiria en dilucidar si són els bufons realment útils a la societat si, en última instància, el que fa no és una altra cosa que IMITAR als demés.

Per a introduir el debat llegiríem aquest fragment extret de El arca de las palabras d'Andrés Trapiello:

"Entre las habilidades del chamariz, un pájaro común, como el jilguero, está la de imitar los cantos de los otros pájaros. Lo hace tan bien que consigue hacerse pasar por ellos, y nadie habla de plagio, porque a nosotros, ¿qué más nos da todo eso de la originalidad? ¿Y qué si no somos más que chamarices? ¿Nos quitarán por ello la inmortalidad de la alondra, del ruiseñor, del jilguero? ¿Pero quién le quita al chamariz la gloria de haber cantado?"

O aquesta altra imatge de Las viñetas de Eneko sobre que és realment creatiu: el treball dels autors o la tasca dels crítics?

Permalink ~ Comentarios (8) ~ Comentar | Referencias (0)

El Blog

Calendario

<<   February 2006  >>
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28     
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Artista pedagog. Make your own badge here.

Archivos

Sindicación

Enllaços generals

Multimèdia

Alojado en
ZoomBlog